HZ University of Applied Sciences respecteert de persoonlijke levenssfeer van bezoekers, studenten, medewerkers en relaties, die betrokkenen zijn bij het onderwijs en onderzoek van HZ en de diensten die HZ levert. De HZ University of Applied Sciences verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van haar taken als Nederlandse instelling voor hoger onderwijs.

De HZ verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wetgever dit vereist of tenzij de persoon van wie de gegevens verwerkt worden hier zelf toestemming voor verleent. Als HZ bij de uitvoering van taken gebruik maakt van externe dienstverleners, verlangt HZ van deze externe dienstverleners c.q. bewerkers dat deze zich in gelijke mate houden aan het wettelijk kader inzake de bescherming van persoonsgegevens.

HZ draagt zorg voor een goede beveiliging van alle persoonsgegevens door het treffen van geschikte organisatorische maatregelen en de inzet van moderne technische IT-voorzieningen.

HZ heeft voor het onafhankelijke toezicht op de bescherming van persoonsgegevens een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Deze is opgenomen in het register van het autoriteit persoonsgegevens en vervult de taken zoals dit College heeft vastgesteld. HZ heeft alle te verwerken persoonsgegevens gemeld bij deze functionaris.

Meer over werken bij HZ

Medewerkers vergaderen aan een tafel

Dit krijg je van ons

We geloven dat toekomstbestendig onderwijs en onderzoek begint bij onze medewerkers. Daarom bieden wij een levendige en persoonlijke werkomgeving, waarin we samen werken, samen creëren en samen leren.
Studenten in gesprek met een laptop in de hal van HZ Groene Woud in Middelburg

Sollicitatieprocedure

Solliciteer in 4 stappen.
Sfeerbeeld van klein steegje met roze boom in het centrum Middelburg

Werken & wonen in Zeeland

Als enige hogeschool in de provincie nemen we een belangrijke plek in de regio in. Een regio waar het heerlijk wonen en ontspannen is.
Medewekers in gesprek aan een tafel in de HZ Shop

Veelgestelde vragen

Vind hier de antwoorden op de meest gestelde vragen omtrent werken bij HZ.
Docenten en studenten in gesprek aan een tafel

Werken in het onderwijs

Maatschappelijke betrokkenheid, innovatie en veel vrijheid. Dát is werken in het onderwijs.
Thuiswerken aan een bureau

Hybride werken

HZ biedt je alle kans om te werken waar jij wilt. Een overleg op kantoor of thuis werken aan een rapport? Jij kiest wat het beste bij jou past.